GARANŢIA DELLACONTE

Satisfacţia dumneavoastră reprezintă prioritatea DELLACONTE. Toate materialele folosite în procesul de producţie provin de la cei mai performanţi furnizori din Europa şi au fost supuse unor procese de testare înainte de vânzare. Artizanatul este la cel mai înalt nivel iar pielea utilizată în realizarea produselor este naturală.

Certificat de garanţie a produselor
Garanţia reprezintă certitudinea calităţii oferite de DELLACONTE.COM şi se aplică oricărui client.
Garantarea: va însemna orice acțiune a vânzătorului sau producătorului către consumator, efectuată fără taxare suplimentară, de a rambursa orice plată sau de a înlocui, repară sau manevră bunurile consumatorului în orice manieră, dacă ele nu îndeplinesc specificațiile stabilite în declarația de garantare.
Repararea: va însemna, în cazul de lipsei de conformitate, aducerea bunurilor consumatorului la conformitate cu contractul de vânzare.

 
Durata de garanţie 
Durata de garanţie este limita de timp care curge de la data cumpărării produsului, până la care producătorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile consumatorilor.
Oferim o garanţie initiala de 30 de zile de la data cumpărării pentru orice defecte pe care le-aţi putea descoperi în această perioadă de timp.
 
Condiţii de garanţie 
Garantăm că produsul achiziţionat este un produs sigur, nou (nefolosit), autentic (produsul prezintă elementele de identificare ale mărcii legal înregistrate) şi lipsit de orice defect.
În condiţiile respectării instrucţiunilor de întreţinere, produsul prezintă parametri de calitate şi performanţe normale (la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil), date fiind natura şi scopul pentru care a fost realizat produsul, pe durata medie a utilizării. Durata medie a utilizării este de circa 6 luni calendaristice. Trebuie să luaţi în considerare faptul că, odată cu timpul şi cu purtarea, toate produsele vor da semne de uzură, iar aceasta nu reprezintă un defect.
Important: Garanţia se aplică doar în cazul în care cumpărătorul face dovada achiziţiei produsului – este obligatorie prezentarea facturii fiscale.
Bunurile de consum sunt considerate a fi în conformitate cu contractul dacă: corespund cu descrierea făcută şi au aceleași calități ca și modelul prezentat, dacă corespund scopului specific solicitat de către consumator şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare; corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip; dacă reprezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, dată fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator. 
Contractul nu poate fi revocat daca lipsa conformitatii este minora.

Bunurile sunt apreciate că defectuoase/lipsite de conformitate dacă sunt primite deteriorate, sau cu defecte de fabricație care apar în termen șase luni de la livrarea produsului, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate. Țineți cont de faptul că articolele care sunt deteriorate ca rezultat al purtării și ruperii nu sunt considerate a fi lipsite de conformitate.
În timpul perioadei de garanție, CLIENTUL beneficiază de următoarele drepturi:


       

 • dreptul să aibă produsele aduse în conformitate gratuit, reparate sau înlocuite, conform alegerii scrise a clientului, exceptând cazul când această cerință este imposibilă sau disproporționată;
  • dreptul să i se înlocuiască sau repare produsul dacă situația o solicită, în condițiile furnizate de lege;
  • dreptul să fie pe deplin, corect și precis informat, despre caracteristicile esențiale ale bunurilor și seviciilor, pentru că decizia luată în această privință să corespundă cel mai bine nevoilor CLIENTULUI; în această privință, înainte de orice comandă, clienții pot solicita informații suplimentare contactând departamentul SERVICII CLIENȚI .
   drepturile de care beneficiază CLIENTUL în perioada de garanție vor fi implementate doar dacă CLIENTUL informează dellaconte.COM, în scris prin e-mail, despre observarea lipsei conformității /deficiențelor într-o perioadă de 2 luni de la data observării lor;


 

Modalităţi de asigurare a garanţiei: Garanţia va fi asigurată în cel mult 15 zile calendaristice de la data sesizării.
Repararea produsului
Înlocuirea produsului – dacă acesta nu poate fi reparat
Returnarea contravalorii produsului, dacă nici repararea, nici înlocuirea nu sunt posibile.
În caz de lipsă a conformității, consumatorul va fi îndreptățit să i se aducă bunurile la conformitate gratis, fără taxe de reparare sau înlocuire, sau să primească o reducere adecvată de preț, sau să i se anuleze contractul cu privire la acele bunuri.
Vânzătorul va fi responsabil față de consumator pentru orice non-conformitate care există la data când au fost livrate bunurile. Ca să beneficieze de drepturile sale, consumatorul trebuie să informeze vânzătorul asupra non-conformității într-o perioadă de două luni de la data la care a observat acea non-conformitate.


În primul rând, consumatorul poate solicita ca vânzătorul să repare bunurile, sau ca vânzătorul să le înlocuiască, în ambele cazuri gratis, dacă o astfel de cerere nu este imposibilă sau disproporționată.
O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

 • ce valoare ar avea bunurile dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate,
 • importanţa lipsei de conformitate;
 • dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.
  O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire, inclusiv ca urmare a lipsei tehnologiei aferente sau a materialelor specifice.
  Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.
  Noţiunea fără plată – se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.

Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă
Pentru exercitarea drepturilor conferite de Garanția Comercială, CLIENTUL este obligat să însoțească orice plângere sau solicitare de reparare cu Certificatul de Garanție livrat odată cu produsul și factura.
Cauze care duc la pierderea garanției
CLIENTUL poate pierde garanția constituită prin certificatul de garanție dacă este responsabil pentru comiterea unor acțiuni/nonacțiuni, după cum urmează:

 • uzură morală şi uzura fizică normală a produsului
  decolorarea produsului său a unor părţi componente în urma expunerii prelungite la factori severi de mediu (soare sau la o altă sursă puternică de căldură, umiditate, ploaie, zăpadă, etc.)
 • deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi (foc, cutremur, inundaţie, trăsnet, etc.), accidente, incendiere sau furt.
 • defecte produse de transportul, manipularea şi depozitarea în condiţii improprii (temperatură şi umiditate excesive, şocuri termice – variaţii de tip cald / rece, imersare, etc.)
 • defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă, modificată a produsului şi/ sau în condiţii improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat şi proiectat – umplerea excesivă a genţilor duce la deteriorarea acestora.
 • intervenţia, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate, inclusiv vopsirea produsului.
 • deteriorări ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de şocuri mecanice (rupere, agăţare, lovire, zgâriere, etc.), animale de companie, rozătoare şi alţi dăunători.
 • întreţinere defectuoasă (curăţarea folosind metode sau produse neadecvate).
 • în caz că VÂNZĂTORUL nu este informat despre lipsa conformității produselor cumpărate în 2 luni de la data constatării acesteia.
  în cazul pierderii garanției și/sau facturii.

 
Nu se consideră defecte de fabricaţie, ca urmare nu fac obiectul acordării garanţiei:
– particularităţi ale pieilor naturale: nervuri, mici diferenţe de culoare, semne caracteristice şi neregularităţi – tocmai acest lucru arată autenticitatea şi calitatea pieilor din care sunt confecţionate produsele.
– unele piei sunt tratate cu tanin vegetal, iar acesta poate migra şi poate colora uşor haina cu care vine în contact. Acest lucru se întâmplă la primele purtări, până produsul dobândeşte o patina unică, şi nu este considerat defect; petele de pe haine ies la o simpla spălare, însă vă recomandăm să citiţi instrucţiunile din “ Ghid de Intreţinere ”.
– micile neregularităţi şi imperfecţiuni ale produselor sau ale părţilor din produse confecţionate manual.
– pieile care au fost ceruite şi lustruite manual: în acest caz pielea continuă să se “uzeze” în mod natural – escoriaţiile de culoare de la suprafaţa pieilor reprezintă un efect intenţionat care are loc doar după purtare şi tocmai acest lucru aduce individualitate produselor.         

Coşul Meu
Wishlist
Recent Vizualizate
Categorii Produse